Studia Podyplomowe

Nazwa studiów podyplomowych:

 Biznes międzynarodowy Unia Europejska - Chiny

 

Charakterystyka :

 

 

 

Cel i zakres programowy studiów: zapoznanie słuchaczy z

uwarunkowaniami prawnymi, ekonomicznymi i kulturowymi działalności gospodarczej w Chinach, specyfiką biznesmenów chińskich jako partnerów w negocjacjach. Program obejmuje wybrane zagadnienia ekonomii międzynarodowej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, zarządzania przedsiębiorstwem, historii i kultury Chin, podstawy języka chińskiego. Umożliwia także dokonanie samooceny przedsiębiorstwa w świetle możliwych do wykorzystania szans rynkowych. Zdobycie podstawowej wiedzy w obszarze różnych wymiarów kultur narodowych bowiem pozwoli na umiejętne wykorzystanie możliwości i szans jakie oferuje globalizacja poprzez lepsze zrozumienie i łatwiejsze nawiązywanie współpracy w międzynarodowym zespole pracowników. Różnorodność kulturowa w organizacji bowiem sprzyja generowaniu i stymulowaniu kreacji najważniejszych czynników konkurencyjności, którymi są wiedza i innowacyjność.

Studia te mają unikatowy charakter w Polsce, a zajęcia prowadzone są przez kadrę doświadczonych szkoleniowców.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

Wymagania:

 

 

dyplom ukończenia studiów (studia zawodowe/studia magisterskie)

 

Warunki rekrutacji:

 

termin zgłoszeń: 26 września 2016 r.

limit miejsc: 50

 

 

Cykl kształcenia:

 

 

2 semestry

 

Data rozpoczęcia:

 

 

Październik 2016r.

 

Terminy zajęć:

 

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę (8 zjazdów/semestr), zajęcia w sobotę odbywać się będą w godz. 9.00-16.00 a w niedzielę w godz. 9.00-15, według terminarza zjazdów podanego do wiadomości we wrześniu 2016 r.

 

Opłata semestralna:

 2000 zł / semestr w pełnej wysokości lub w czterech miesięcznych ratach.

Dla absolwentów i pracowników Politechniki Opolskiej oraz studentów studiów drugiego stopnia Politechniki Opolskiej podejmujących naukę na studiach podyplomowych przewidywane są upusty w wysokości do 500 zł w opłacie semestralnej (decyzja Dziekana wydziału prowadzącego studia).

 

Kierownik studium:

 

 

dr hab. Maria Bernat, prof. PO

 

 

 

Kontakt:

 

telefon kontaktowy:

(77) 4498128,

(77) 4498509 , 500215868

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Dodatkowe informacje dla słuchaczy:

 

 

 

 

Komplet dokumentów w postaci:

  • -.druk podania o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej www.po.opole.pl w zakładce „Rekrutacja” )

  • -.2 zdjęcia legitymacyjne

  • -.kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • -.kserokopia dowodu osobistego

należy złożyć w Centrum Współpracy Polska-Chiny, Instytut Konfucjusza lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Opolska

Centrum Współpracy Polska-Chiny, Instytut Konfucjusza

ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole lub w Centrum Obsługi Studenta pok.101, p.I lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Opolska, Centrum Obsługi Studenta,

ul. Mikołajczyka 16, 45-271 Opole

50% dofinansowania ze strony chińskiej (Hanban – Międzynarodowe Biuro Rady Języka w Pekinie), część zajęć prowadzona jest w języku angielskim.

 


Menu Główne

Beijing-Tech

Confucius-Institute

Hanban